دارم کم کم آماده میشم که برم...

با این اوصاف انتظار بیست دارم از خودم...

بهلعه

به این میگن اعتماد به سقف...

بعد امتحان هم میخوام تو افق محو شم...

پ.ن:به امید دیدار دوستان...